[1]
., . 2020. I komunikat o XVI międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”. Homo Ludens. 1 (13) (grudz. 2020), 257-260.