[1]
Sitek, W. 2021. Niepokoje końca wieku. Sanitarium i rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości. Homo Ludens. 1 (14) (grudz. 2021), 167–184. DOI:https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.10.