(1)
., . I Komunikat O XIV międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier Z Cyklu „Kulturotwórcza Funkcja gier”. HL 2019, 229-234.