(1)
., . Wymogi Publikacji W czasopiśmie „Homo Ludens”. HL 2019, 235-243.