(1)
., . Informacje O Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM I Pracowni BadaƄ Ludologicznych. HL 2019, 245-246.