(1)
., . Informacje O Polskim Towarzystwie Badania Gier. HL 2019, 247-252.