(1)
Mochocki, M. . Retoryki I Mechaniki bezpieczeƄstwa Graczy W nordyckoamerykaƄskim Dyskursie Larpowym. HL 2020, 179-202.