(1)
Mijal, M.; Cieśla, M.; Gromadzka, M. Escape Room Jako narzędzie Edukacji dorosłych. HL 2020, 163-178.