(1)
., . Informacje O KoĊ‚ach Polskiego Towarzystwa Badania Gier. HL 2020, 281-283.