(1)
., . INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER. HL 2020, 271-276.