(1)
., . I Komunikat O XVI międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier Z Cyklu „Kulturotwórcza Funkcja gier”. HL 2020, 257-260.