(1)
., . Wymogi Publikacji W czasopiśmie „Homo Ludens”. HL 2020, 261-268.