(1)
., . Informacje O Zakładzie Komunikacji Interkulturowej I Badań Ludologicznych. HL 2020, 269-270.