(1)
Lapis, W. . O Grach I Graniu Oraz Ich Aspektach W Biblii I W Koranie. HL 2021, 133-150.