(1)
Kolek, L.; Mochocki, M.; Gemrot, J. Przegląd Edukacyjnych walorów Game jamów. Perspektywa uczestników I branży Gier. HL 2023, 115-140.