Jacko, J. F. (2019). Doświadczenie wartości w przeżyciu emocjonalnej imersji. Homo Ludens, (1 (11), 83–100. https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.5