., . (2019). Wymogi publikacji w czasopiśmie „Homo Ludens”. Homo Ludens, (1 (11), 235-243. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18015