Waszkiewicz, A. (2019). Glitch jako symbol niesamowitoĊ›ci w Oxenfree (2016). Homo Ludens, (1 (12), 213-225. https://doi.org/10.14746/hl.2019.12.11