Jacko, J. F., & Jacko, M. (2020). Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie. Homo Ludens, (1 (13), 13-31. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.1