Łączyński, M. (2020). Przepis na ludoteki. Finansowanie wypożyczalni gier ze środków budżetu partycypacyjnego w Polsce. Homo Ludens, (1 (13), 103-114. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.6