Czajka, Ɓukasz. (2020). Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1. Homo Ludens, (1 (13), 35-53. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.2