Jabłoński, A. (2020). Czy orientalizm jest zły? Między komunikacyjną grą a niegrą. Homo Ludens, (1 (13), 55-71. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.3