Maciaszek, K. (2020). Zabawa w Polsce. Wspieranie zabawy w Przedszkolu Gedania 1922 i alternatywnej szkole CreoGedania. Homo Ludens, (1 (13), 117-131. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.7