Mochocki, M. (2020). Retoryki i mechaniki bezpieczeƄstwa graczy w nordyckoamerykaƄskim dyskursie larpowym. Homo Ludens, (1 (13), 179-202. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.11