Mianowski, J. (2020). Przywództwo, cykliczność i zmiany w społeczności gier bitewnych. Homo Ludens, (1 (13), 133-147. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.8