Mijal, M., Cieśla, M., & Gromadzka, M. (2020). Escape room jako narzędzie edukacji dorosłych. Homo Ludens, (1 (13), 163-178. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.10