., . (2020). Informacje o Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Homo Ludens, (1 (13), 281–283. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26616