., . (2020). INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER. Homo Ludens, (1 (13), 271-276. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26618