., . (2020). I komunikat o XVI międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”. Homo Ludens, (1 (13), 257-260. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26671