., . (2020). Wymogi publikacji w czasopiśmie „Homo Ludens”. Homo Ludens, (1 (13), 261-268. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26680