., . (2020). Informacje o Zakładzie Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych. Homo Ludens, (1 (13), 269-270. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26700