Jankowski, F. (2021). Tropem pierwszych francuskich survival horrorów. Homo Ludens, (1 (14), 29-42. https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.2