Sitek, W. (2021). Niepokoje końca wieku. Sanitarium i rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości. Homo Ludens, (1 (14), 167–184. https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.10