Kajszczarek, D. (2023). Krajobraz językowy w utworach filmowych i grach wideo. Homo Ludens, (1(15), 65–79. https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.4