Kolek, L., Mochocki, M., & Gemrot, J. (2023). Przegląd edukacyjnych walorów game jamów. Perspektywa uczestników i branży gier. Homo Ludens, (1(15), 115–140. https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.7