WASZKIEWICZ, A. Glitch jako symbol niesamowitoĊ›ci w Oxenfree (2016). Homo Ludens, n. 1 (12), p. 213-225, 15 grudz. 2019.