MOCHOCKI, M. Retoryki i mechaniki bezpieczeƄstwa graczy w nordyckoamerykaƄskim dyskursie larpowym. Homo Ludens, n. 1 (13), p. 179-202, 15 grudz. 2020.