MIANOWSKI, J. Przywództwo, cykliczność i zmiany w społeczności gier bitewnych. Homo Ludens, n. 1 (13), p. 133-147, 2 grudz. 2020.