PAŁUCKA-CZERNIAK, I. Stylizacja językowa w instrukcjach do polskich gier planszowych. Homo Ludens, n. 1 (13), p. 203-222, 15 grudz. 2020.