., . 2019. „I Komunikat O XIV międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier Z Cyklu «Kulturotwórcza Funkcja gier»”. Homo Ludens, nr 1 (11) (luty), 229-34. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18014.