., . 2019. „Wymogi Publikacji W czasopiśmie «Homo Ludens»”. Homo Ludens, nr 1 (11) (luty), 235-43. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18015.