., . 2019. „Informacje O Polskim Towarzystwie Badania Gier”. Homo Ludens, nr 1 (11) (luty), 247-52. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18019.