., . 2019. „Informacje O Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier”. Homo Ludens, nr 1 (11) (luty):257-59. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18021.