Kaźmierczak, Paulina. 2020. „Gry W Glottodydaktyce Polonistycznej. Perspektywa Teoretyczna Oraz Wnioski Praktyczne”. Homo Ludens, nr 1 (13) (grudzień), 73-87. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.4.