., . 2020. „INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER”. Homo Ludens, nr 1 (13) (grudzień), 271-76. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26618.