., . 2020. „I Komunikat O XVI międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier Z Cyklu «Kulturotwórcza Funkcja gier»”. Homo Ludens, nr 1 (13) (grudzień), 257-60. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26671.