Jankowski, Filip. 2021. „Tropem Pierwszych Francuskich Survival horrorów”. Homo Ludens, nr 1 (14) (grudzień), 29-42. https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.2.