Sitek, Wojciech. 2021. „Niepokoje końca Wieku. Sanitarium I Rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości”. Homo Ludens, nr 1 (14) (grudzień):167-84. https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.10.