Kajszczarek, Dawid. 2023. „Krajobraz językowy W Utworach Filmowych I Grach Wideo”. Homo Ludens, nr 1(15) (maj):65-79. https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.4.