Jacko, J. F. (2019) „Doświadczenie wartości w przeżyciu emocjonalnej imersji”, Homo Ludens, (1 (11), s. 83–100. doi: 10.14746/hl.2018.11.5.